کم توانی ذهنی

اخيراً به جاى اصطلاح “عقب مانده” يا “كم توان ذهنى” به اين عبارت تشخيصى “اختلالات رشدى هوشى” استفاده مى شود و با توجه به شدت آن مى تواند در چهار طيف خفيف، متوسط، شديد و عميق دسته بندى شود. اين اختلال كه شيوعش در حدود ١٪؜ است در دوران...

گروه درمانی چیست؟

گروه درمانى يعنى تعداد بيشتر از دو يا سه نفر  در جلساتى قرار بگيرند كه برايشان موقعيتى فراهم شود كه در آن با يكديگر رابطه دوسويه برقرار كنند، تصميمات خود را با هم به اشتراك بگذارند و حال جمعى خوبى را تجربه كنند. جلسات گروه درمانی از اعضا (دو یا سه نفر به بالا)، یک...

يك روان درمانگر خوب چه ويژگى هايى دارد؟

امروزه دامنه ی ارائه­ ی خدمات روانشناسی و مشاوره فوق العاده گسترده می باشد. همه ی مردم دوست دارند بدانند چگونه می توانند فرزندان سالم و هوشمند داشته باشند؟ چگونه می توان از آسیب پذیری های روان­شناختی و لغزش های رفتاری فرزندان پیشگیری نمود؟ چگونه می توان بستر خلاقیت و...

روان درمانی چیست؟

روان درمانى كاربرد علم روانشناسى در رابطه ى ميان دو انسان است و ضرورت اين آميزش، جاى پرسش ندارد!!! به عبارتی روان درمانی معالجه از راه گفت و گو است. در روان درمانى كلمه ى “درمان” ترجمه ى مناسبى براى لغت انگليسى Therapy به نظر نمى رسد بلكه كلمه ى درمان براى...