اخيراً به جاى اصطلاح “عقب مانده” يا “كم توان ذهنى” به اين عبارت تشخيصى “اختلالات رشدى هوشى” استفاده مى شود و با توجه به شدت آن مى تواند در چهار طيف خفيف، متوسط، شديد و عميق دسته بندى شود. اين اختلال كه شيوعش در حدود ١٪؜ است در دوران رشد بروز پيدا مى كند و با نشانه هايى همچون:

  1. نمره ى هوش پايين (كمتر از ٧٥) در آزمون هاى استاندارد هوش مثل “وكسلر” يا “استنفورد بينه”
  2. نقص در سازگارى با محيط و عدم توانايى در انجام فعاليت هاى روزمره (مثل برقرارى ارتباط، انجام اعمال شخصى، مشاركت كردن و..) بدون دريافت حمايت هاى اجتماعى
  3. شروع در دوران رشد

عواملى كه خطر ابتلا به اين اختلال را بالا مى برد، علل پيش زايمانى مثل امراض و بيمارى هاى مادر در دوران باردارى و همچنين عوامل محيطى مثل مصرف الكل، دارو، دخانيات و استرسور ها و ضربه هاى محيطى است

 

تأخير كلى رشدى (تشخيص زير ٥ سالگى) و كم توانى ذهنى نامعين (تشخيص براى افراد بالاى ٥سال از زير شاخه هاى تشخيصى اختلال كم توانى ذهنى هستند